canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

Lyrics & Song Info » the Main theme of Kimetsu no Yaiba

Music: Yuki Kajiura
Lyrics: Yuki Kajiura
Arrangement: Yuki Kajiura
Vocal: Chiaki Ishikawa

Appearances:
Kimetsu no Yaiba Yuki Kajiura Original Soundtrack: Track 1


Kajiurago

emeya asama emeya arie ea
emaya asama eya aria
ameya asama eya asa ea

emeya asama emeya amae ea


Transliteration by Kowz

Leave a Reply