canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

Lyrics & Song Info » Moonflower

Updated

Music: Yuki Kajiura
Lyrics: Yuki Kajiura
Arrangement: Yuki Kajiura
Vocals: Yuri Kasahara
Musicians
Percussion: Ikuo Kakehashi

Appearances:
Le Portrait de Petit Cossette OVA
Le Portrait de Petit Cossette OST: Track 3
FictionJunction 2010-2013 The BEST of Yuki Kajiura LIVE, vol 2: Disc 2, Track 16


Kajiurago

cani cami naki ti cani
cani naki ti cani
cami na ya eya ema

aya cani cami yaki ti cani
cani cani yaki ti cani
yae mui eya ema

cani cami naki ti cani
cani naki ti cani
cami na ya eya ema

aya cani cami naki ti cani
cani naki ti cani
yae mui eya eya


Transliteration by george1234

Leave a Reply