canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

Lyrics & Song Info » M19 + 20 [Tsukaku Zanryu]

Updated

Music: Yuki Kajiura
Lyrics: Yuki Kajiura
Arrangement: Yuki Kajiura
Vocals: Hanae Tomaru

Appearances:
Kara no Kyoukai: Tsukaku Zanryu OST: Track 14


Kajiurago

esta kami
morte kaminus
emite imiya
sorte imiya amorta
ama…

sorte imiya alorche
itami diya adorta
arte imiya sorte miya
miya dito…

(esta kami…
morte kaminus…)


Transliteration by Ayashii, corrected by ninetales

Leave a Reply