canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

Lyrics & Song Info » M04 [Kara no Kyoukai 1: Fukan Fukei]

Updated

Music: Yuki Kajiura
Lyrics: Yuki Kajiura
Arrangement: Yuki Kajiura
Vocals: Hanae Tomaru

Appearances:
Kara no Kyoukai 1: Fukan Fukei OST: Track 4


Kajiurago

siya mita

neiya (sita)
ahi maha (neya) seita
ahi maha (neya) seita
niha (neya) seita
ia mita, ara niita
ara niya siita,

anita asiya


Transliteration by Ayashii

Leave a Reply