canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

Lyrics & Song Info » epithalamion

Updated

Music: Yuki Kajiura
Lyrics: Yuki Kajiura
Arrangement: Yuki Kajiura
Vocals: FictionJunction WAKANA, KEIKO, Yuriko Kaida
Musicians
Guitar: Koichi Korenaga
Bass: Tomoharu “Jr” Takahashi
Drums: Kyoichi Satou
Violin: Hitoshi Konno
Piano: Yuki Kajiura

Appearances:
Hokuto no Ken: Toki Den background music
Hokuto no Ken Wedding event
Title:
“Song of Wedding Celebration”

Note: This song was written specially for the Hokuto no Ken: Toki Den OVA, and was only performed at the Hokuto no Ken Wedding event held September 13, 2008.


Kajiurago

Asti soltamor
soltimiya ade eta

Asti soltamor
soltimiya ade eta

asti soltamor
soltimiya adera

asorti mia estidore
adia mia soltidore
soltamor iya

solte imiwo mamitore

sito adeta
ii kosa timia soltamore
soltai aaa…

canti dimia mortador

asorti mia estidore
adia mia soltidore
soltamor iya

aa soltamor
ato…


Transliteration by Kowz

Leave a Reply