2015-2016 » G festival

August 27, 2006
FictionJunction YUUKA
Godou hall, Tokyo, Japan
1 Songs

Music: Yuki Kajiura
Lyrics: Yuki Kajiura
Arrangement: Yuki Kajiura
Vocal: FictionJunction YUUKA


Setlist

  1. Akatsuki no Kuruma