canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

2015-2016 » 1st Album “Destination” Commemorative Event

November 26, 2005
FictionJunction YUUKA
Odaiba Venus Fort, Tokyo, Japan
5 Songs

Music: Yuki Kajiura
Lyrics: Yuki Kajiura
Arrangement: Yuki Kajiura
Vocal: FictionJunction YUUKA
Musicians: Yuki Kajiura (keyboard)


Setlist

  1. Akatsuki no Kuruma
  2. Hitomi no Kakera
  3. Dare mo inai basho
  4. nostalgia
  5. Seiya
  • Comments Off on 1st Album “Destination” Commemorative Event