canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

Discography » Undokai Makasho Shanshan Hanagasa Odori

Updated

VICS-61115 | April 2, 2003
Album
13 tracks (1 by Yuki Kajiura)
[Click to Enlarge]

Music: Yuki Kajiura (13)
Arrangements: Yuki Kajiura (13)


Tracklist

 1. Makasho Shanshan Hanagasa Odori Zensou 1 ban [nenchou][oyako de sou odori]
 2. Makasho Shanshan Hanagasa Odori 2 ban no 8 shikanzen [nenchou][oyako de sou odori]
 3. Makasho Shanshan Hanagasa Odori 2 ban no 8 shikanzen [nenchou][oyako de sou odori]
 4. Tenshi no Ryukku Zensou 1 ban [nenjuu nenchou]
 5. Tenshi no Ryukku 2 ban no 8 shikanzen [nenjuu nenchou]
 6. Tenshi no Ryukku 3 ban no 8 shikanzen [nenjuu nenchou]
 7. Indian no Matsuri Zensou 1 ban [nenchou]
 8. Indian no Matsuri 2 ban no 8 shikanzen [nenchou]
 9. Indian no Matsuri 3 ban no 8 shikanzen [nenchou]
 10. Kangaroo no Oyako Ondo Zensou 1 ban [zenen][oyako de sou odori]
 11. Kangaroo no Oyako Ondo 2 ban no 8 shikanzen [zenen][oyako de sou odori]
 12. Kangaroo no Oyako Ondo 3 ban no 8 shikanzen [zenen][oyako de sou odori]
 13. Anna ni Issho Datta no ni [nenchou~shougakkou]
 • Comments Off on Undokai Makasho Shanshan Hanagasa Odori