canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

Discography » Senritsu no Stratus Original Soundtrack

Updated

LC2091 | October 27, 2011
Soundtrack
36 Tracks (1 by Yuki Kajiura)
[Click to Enlarge]

Music: , Yuki Kajiura (1), Nobuko Toda (Track 2, 4~9, 11~14, 16~32, 34, 36), Shuichi Kobori (Track 3, 15), Ludvig Forssell (Track 10, 33), Shinji Kakijima (35)
Lyrics: Yuki Kajiura (1), Rie Yamaguchi (35)
Arrangement: Yuki Kajiura (1), Shinji Kakijima (35)
Vocal: FictionJunction (1), Maki Kimura (Track 3, 30), Rie Yamaguchi (35)


Tracklist

 1. Eternal Blue
 2. Close to the Edge
 3. Aragau
 4. Teikoku bouei dai-roku tokumu kikan
 5. Ordinary Times
 6. Chinuru
 7. Assault
 8. Woe
 9. Kajikamu
 10. Existence Reversed
 11. Doubt
 12. Kuramu
 13. Teito juurin
 14. Shutsugeki
 15. Senjutsu kara
 16. Debriefing
 17. Cloud
 18. Koinegau
 19. Anima – Inochi no Theme –
 20. Kakusei
 21. Moyau
 22. Kairai
 23. Innocence – Misogi no Theme –
 24. Ugomeku
 25. U.M.A.- Yuuba no Theme –
 26. Unrest
 27. Kakeru
 28. Imperial Forces
 29. Rasen jouhou hashira-tai
 30. Kagayaku
 31. Operation Daybreak
 32. Limitless
 33. Abomination
 34. Ego Ideal
 35. Embrace the Night
 36. He thinks, therefore I am – Main Theme –
 • Comments Off on Senritsu no Stratus Original Soundtrack