canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

Discography » See-Saw – Kimi wa Boku ni Niteiru

Updated

VICL-35800 | August 3, 2005
Single
4 Tracks
[Click to Enlarge]

Music: Yuki Kajiura
Lyrics: Chiaki Ishikawa
Arrangement: Yuki Kajiura
Vocals: Chiaki Ishikawa
Musicians
A. guitar: Masayoshi Furukawa (1, 3)
E. guitar: Koichi Korenaga (1-4)
Bass: Tomoharu “Jr” Takahashi (2, 4)
Drums: Masuke Nozaki (2, 4)
A. piano: Masato Matsuda (2, 4)
Flute: Rie Akagi (2, 4)
Strings: Kido Strings (1, 3)
Conductor: Kouji Haijima (1, 3)


Tracklist

  1. Kimi wa Boku ni Niteiru
  2. Seijaku wa Headphone no Naka
  3. Kimi wa Boku ni Niteiru (without vocal)
  4. Seijaku wa Headphone no Naka (without vocal)
  • Comments Off on See-Saw – Kimi wa Boku ni Niteiru