canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

Discography » Kimetsu no Yaiba Orchestra Concert ~Kimetsu no Kanade~

SVWC-70528~9 | Aug 25, 2021
Soundtrack
25 Tracks (4 by Yuki Kajiura)
[Click to Enlarge]

Music: Go Shiina, Yuki Kajiura (disc 1: 5, 6, disc 2: 9, 11), Kayoko Kusano
Arrangement: Souhei Kano, Kayoko Naoe, Yu Kobayashi, Sachiko Miyano, Daisuke Shinoda, Ryotaro Yagi, Takahiro Tsuji
Lyrics: Yuki Kajiura (disc 1: 5, 6, disc 2: 9, 11), ufotable
Conductor: Hirofumi Kurita
Performer: Tokyo Philharmonic Orchestra
Vocals: Nami Nakagawa, Maiko Katagiri
Bamboo Flute: Kei Sakamoto
Piano: CHIAKi
Drums: Tohru Hasebe
Bass: Futoshi Sakai
Guitar: Seigo Shishikura
Keyboard: Jun Abe


Disc 1

  1. Demon Slayer Corps (4:01)
  2. Beginning (0:11)
  3. Family (4:22)
  4. Nightmare / Thug (3:47)
  5. to destroy the evil (4:33)
  6. the Main theme of “Kimetsu no Yaiba” (3:05)
  7. Sabito / Makomo / Purify (4:18)
  8. The Selection Begins / Water Breathing ~ Hand Demon (4:09)
  9. Wisteria ~ Dawn / Nezuko ~ Reunion (1:52)
  10. Kibutsuji’s Scent (2:05)
  11. Water Breathing Activated ~ Full Version (4:02)
  12. Nezuko ~ A New Hope / Nezuko ~ Always Together (3:27)
  13. Kamado Tanjiro ~ To the Next Place (2:17)
  14. Taisho Secrets (0:43)
  15. Disc length 42:52

  Disc 2

  1. Agatsuma Zenitsu ~ Full Version (3:03)
  2. Hashibira Inosuke ~ Part 1 / Hashibira Inosuke ~ Part 3 (2:10)
  3. Water Breathing ~ Kyogai Mansion Battle / Water Breathing ~ Delivered / Water Breathing Activated ~ Part 2 (5:00)
  4. A Gentle Sound (1:53)
  5. Confrontation with the Twelve Kizuki (2:27)
  6. The Circle of Transmigration (1:48)
  7. Kamado Tanjiro no Uta (5:30)
  8. Demon Extermination ~ With Nezuko on the Back (9:53)
  9. from the edge (1:43)
  10. Gurenge(1:34)
  11. “Mugen Train” Avant-Grade M01 / HOMURA (6:01)

  Disc length 40:12


 • Comments Off on Kimetsu no Yaiba Orchestra Concert ~Kimetsu no Kanade~