canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

Discography » HEATGUY-J Original Drama Album Go-DRAMA-

Updated

LACA-5155 | February 26, 2003
Album
32 tracks (1 by Yuki Kajiura)
[Click to Enlarge]

Music: Yuki Kajiura (30)
Arrangements: Yuki Kajiura (30)
Lyrics: Yuki Kajiura (30)
Vocals: Saeko Chiba


Tracklist

 1. Hajime -PRIDE (Jisonshin)-
 2. FACE (90sec. EDIT)
 3. Juu -AUTHORITHY (Ketteiken)-
 4. Naya -EXPLOSION (Bakuhatsu)-
 5. Shoku -GOURMET (Shokutsuu)-
 6. Naya -OVERPROTECTION (Kahogo)-
 7. Sagu -BEAUTIFUL (Utsukushii)-
 8. Tomo -TROUBLE (Jiken)-
 9. Naya -CHATTERING (Pechakucha Shaberu)-
 10. Onna -EFFORT (Doryoku)-
 11. Sako -DREAD (Kyoufu)-
 12. To -SARCASM (Hiniku)-
 13. Naya -MONEY (Kane)-
 14. Shi -ABILITY (Sainou)-
 15. Naya -USUAL (Itsumono)-
 16. Yoroshi -BRAND-
 17. Yoroshi -COMPANY (Kigyou)-
 18. Ku -TUNING (Chouritsu)-
 19. Sako -ATTACHMENT (Shuuchakushin)-
 20. Sako -MISTAKE (Machiga)-
 21. Go -PENITENCE (Zange)-
 22. Futokoro -AFFECTION (Aijou)-
 23. Waza -FEMINITY (Onnarashisa)-
 24. Naya -COMPLAINT (Gushi)-
 25. Rou -AIM (Nerai)-
 26. Naya -NARCISSIST (Unuboreya)-
 27. Kai -BROTHERS (Kyoudai)-
 28. Warai -DAJARE-
 29. Yuu -CHARACTER (Seikaku)-
 30. Hikari (90sec. EDIT)
 31. Shuu -TRAILER (Koyokuhen)
 32. Bonus Track
 • Comments Off on HEATGUY-J Original Drama Album Go-DRAMA-