canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

Discography » Yuki Kajiura – Fiction II

Updated

VTCL-60245 | March 30, 2011
Album
14 Tracks
[Click to Enlarge]

Music: Yuki Kajiura
Arrangement: Yuki Kajiura
Lyrics: Yuki Kajiura
Vocals: Deb Lyons (1, 2), Hanae Tomaru (3), Emily Bindiger (4, 6, 7, 9, 10, 12), Clara Kennedy (5), Margaret Dorn (7), Eri Itou (8, 13), Yuriko Kaida (11, 13), Johan Sara Jr. (13), KAORI (13), KEIKO (13), Yuki Kajiura (13), Emily Curtis (14)
Chorus: Yuki Kajiura (3), Emily Bindiger (4-6, 9, 12), Tokyo Konsei (2, 7), Yuriko Kaida (2, 8-10, 14), WAKANA (9), KAORI (2, 14), KEIKO (2, 14)
Musicians
Accordion: Kanako Kato (1, 12)
E.Guitar: Koichi Korenaga (2-3, 5, 6, 8-12, 14)
Acoustic Guitar: Hiroshi Furukawa (6)
Drums: Kyoichi Sato (2-3, 5, 12, 14), Takashi Numazawa (6), Masuke Nozaki (9)
Bass: Takumi “Fire” Matsuda (2-3, 5, 12, 14), Sting Miyamoto (6), Morio Nozaki (9)
Uilleann Pipes: Jerry O’Sullivan (2)
Strings: Dunn Pearson Orchestra (2), Kiyo Kido Strings (3, 5-7, 13-14), Hitoshi Konno Strings (4, 9)
Flute: Rie Akagi (4, 6-7, 14)
Percussion: Ikuo Kakehashi (4, 7), Tamao Fujii (14)
Violin: Hitoshi Konno (8), Kiyo Kido (12)
Piano: Masato Matsuda (10, 14)
Viola: Sachie Oonuma (12)
Cello: Masami Horisawa (12)


Tracklist

 1. in this winter (FICTION ※new recording) [1:28]
 2. the image theme of Xenosaga II (Xenosaga II ※new recording) [5:30]
 3. lotus [5:54]
 4. my long forgotten cloistered sleep (※unreleased work of Xenosaga) [5:52]
 5. I swear [6:18]
 6. forest (El Cazador de la Bruja OST 1) [5:01]
 7. Sweet Song (Xenosaga II ending theme) [5:29]
 8. E.G.O. (Aquarian Age ※new recording) [4:42]
 9. everytime you kissed me (Pandora Hearts) [4:56]
 10. I reach for the sun (El Cazador de la Bruja OST2) [5:57]
 11. L.A. (El Cazador de la Bruja OST 2) [4:06]
 12. March [3:36]
 13. heigen[5:28]
 14. maybe tomorrow (Xenosaga III ending theme ※new recording) [5:51]

Note:
Original recording: Tracks 6, 7, 9, 10, 11
Re-recording: Tracks 1, 2, 8, 14
New songs: Tracks 3, 5, 12, 13
Previously unreleased: Track 4

 • Comments Off on Yuki Kajiura – Fiction II