canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

Discography » Akatsuki no Kuruma/ Mizu no Akashi ~ReTracks

Updated

VTCL-35138 | September 19, 2012
Single (GUNDAM SEED HD Remaster ED & Insert)
4 Tracks
[Click to Enlarge]

Music: Yuki Kajiura
Lyrics: Yuki Kajiura
Arrangement: Yuki Kajiura
Vocals: FictionJunction YUUKA (1), Rie Tanaka (2)
Chorus: Kaori Nishina (1, 3) [according to the older Akatsuki single]
Musicians
All Arrangement and Programming: Yuki Kajiura
Guitar: Koichi Korenaga (1, 3)
Guitar: Hiroshi Furukawa (1, 3)
Bass: Takahashi “Jr” Tomoharu (1, 3)
Drums: Nozaki Masuke (1, 3)
Percussion: Ikuo Kakehashi (1, 3)
Strings: Hitoshi Konno Strings (1, 3), Kiyo Kido Strings (2, 4)


Tracklist

  1. Akatsuki no Kuruma ~ReTracks
  2. Mizu no Akashi ~ReTracks
  3. Akatsuki no Kuruma ~ReTracks [Original Karaoke]
  4. Mizu no Akashi ~ReTracks [Original Karaoke]
  • Comments Off on Akatsuki no Kuruma/ Mizu no Akashi ~ReTracks