canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

Discography » JAM Project’s 20th Anniversary album “The Age of Dragon Knights”

LACA-15796 | January 1, 2020
Soundtrack
15 Tracks (1 by Yuki Kajiura)
[Click to Enlarge]

Music: Hironobu Kageyama (1, 13, 14, 15), Yuki Kajiura (2), Mikiya Katakura (3), KATSU (4), Masaaki Iizuka (5), Shiho Terada (6, ), TAKE (FLOW) (7), Makoto Miyazaki (8), R.O.N (9), Masaaki Endo (10), Hiroshi Kitadani (11), Yoshiki Fukuyama (12), Ricardo Cruz (13)

Arrangement: Shiho Terada (1, 6, 12), Yuki Kajiura (2), Mikiya Katakura (3), KATSU (4), Masaaki Iizuka (5), TAKE (FLOW) (7), Makoto Miyazaki (8, 14, 15), R.O.N (9), Masaki Suzuki (10), Naoya Yamamoto (11), Yogo Kouno (13), Hironobu Kageyama (14)

Lyrics: Masami Okui (1,9, 11, 12 ), Yuki Kajiura (2), Arika Takarano (ALI PROJECT) (3), atsuko (4), Kishou Taniyama (5), Aki Hata (6), KOHSHI (FLOW) (7), Makoto Miyazaki (8), R.O.N (9), Masaaki Endo (10), Hironobu Kageyama (13, 15), Serena Lee (13)


Temporary Tracklist (not in order)

 1. The Age of Dragon Knights
 2. -overture-to the next era
 3. Ryujou
 4. HERE WE GO!
 5. ROCK jūshi
 6. KINGDOM of J
 7. Giant Swing
 8. Flags
 9. Hagoromo densetsu 〜 ryū to ten’nyo no aimonogatari
 10. Are U Ready?- Tatakawa knight!
 11. GENESIS
 12. Shout
 13. Homeward bound
 14. Returner 〜 fukkatsu no rejendo 〜
 15. Freaking out 〜 fukkatsu no oipanku 〜
 • Comments Off on JAM Project’s 20th Anniversary album “The Age of Dragon Knights”