canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

Lyrics & Song Info » snow is falling

Updated

Music: Yuki Kajiura
Lyrics: Yuki Kajiura
Arrangement: Yuki Kajiura
Vocal and chorus: Kalafina

Appearances:
Kara no Kyoukai: Shousho
The Garden of Sinners – The Movie ”Kara no Kyoukai” Music Collection: Disc 2, Track 8


Kajiurago

konti sortia konsora dia
mamiti tortia sonti ladia

kamitia sorti mio limia tia
mariche korti sonto ladita

artai dia kare

sonsamito

sortai dia sami
sorta o dia

ii konti mitia
arta mitia

etoti sontia konsola dia
konsola dia


Transliteration by Kowz, corrected by george1234

  • Comments Off on snow is falling