canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

Lyrics & Song Info » M23 [Tsukaku Zanryu]

Updated

Music: Yuki Kajiura
Lyrics: Yuki Kajiura
Arrangement: Yuki Kajiura
Vocals: Hanae Tomaru

Appearances:
Kara no Kyoukai: Tsukaku Zanryu OST: Track 17


Kajiurago

morti siyu…
norti miyu…
isolte miriya sita
erasiyu…

asolte miya
asolti miyu…


Transliteration by Ayashii, corrected by ninetales

Leave a Reply